ಮೇ ೨೮, ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ೫ ಕ್ಕೆ ಸಂಸ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜಾಥಾ ಸಮಾರೋಪಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ

Advertisements

One response to “ಮೇ ೨೮, ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ೫ ಕ್ಕೆ ಸಂಸ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜಾಥಾ ಸಮಾರೋಪಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s