ಜನಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ-ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸೆ.೧೦-೧೧

ಜನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ನಿರ್ವಚನೆ (ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ) ಚಿಂತನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ (ಸಹಯೋಗ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು) ಸ್ಥಳ:-ಶಿರಸಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೦-೧೧, ೨೦೧೧ […]

Read Article →

’ಜನಸಂಸ್ಕೃತಿ’ ಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ

’ಜನಸಂಸ್ಕೃತಿ’ ಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ೧.    ’ಜನಸಂಸ್ಕೃತಿ’ ಯಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೆ ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ’ಜನಸಂಸ್ಕೃತಿ’ ಎಂದರೇನು ? ಕನ್ನಡ, ಜಾನಪದ, ಜನ-ಪರ, ಜನಪ್ರಿಯ, ಬುಡಕಟ್ಟು, ಗ್ರಾಮೀಣ, ದ್ರಾವಿಡ, ದಲಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು, ಬಹು-ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಉಪ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ’ಜನ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ’ […]

Read Article →

ಜನಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ನಿರ್ವಚನೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಹಿನ್ನೆಲೆ- ಉದ್ದೇಶ ’ಜನಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಿ’ ಎಂಬ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಆಶಯವನ್ನು ವಿಷದ ಪಡಿಸಲು, ಅದು ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆ-ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲು ಅದರ ನಿಖರವಾದ ನಿರ್ವಚನೆ ಅಗತ್ಯ ಕನ್ನಡ, ಜಾನಪದ, ಜನ-ಪರ, ಜನಪ್ರಿಯ, ಬುಡಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಬಹು-ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಉಪ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಬುಡಕಟ್ಟು, […]

Read Article →