“ಯಾರಿಗೂ ನೋವುಂಟು ಮಾಡದ್ದು ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ…” -ಪ್ರೊ. ಚೆನ್ನಿ

“ಯಾರಿಗೂ ನೋವುಂಟು ಮಾಡದ್ದು ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ…” -ಪ್ರೊ. ಚೆನ್ನಿ ಇದು ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಸಂಘಟಿತ ದಾಳಿಯ ಸಮಯ. ಜನರ ನೆಲ, ಜಲ, ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪರಭಾರೆ ಮಾಡುವುದೇ ತನ್ನ ಪರಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಇಲ್ಲದ […]

Read Article →

ಕರಾವಳಿ ಲೇಖಕರ ಸಮಾವೇಶ- ಕೆಲವು ಮಾಸದ ಚಿತ್ರಗಳು

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜಿನ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ‘ಸಾಹಿತ್ಯಸಮುದಾಯ’ವು ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಘ, ಕರಾವಳಿ ಲೇಖಕಿಯರ ಮತ್ತು ವಾಚಕಿಯರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಕಾಲೇಜು ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದೊಂಕರಾವಳಿ ಲೇಖಕರ ಸಮಾವೇಶದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕರಾವಳಿ […]

Read Article →