ಧಾರವಾಡ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೈದರ ಸಂಭ್ರಮ

  1979 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಚಳುವಳಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಜಾಥಾ, ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳು, ಸೆಮಿನಾರುಗಳು, ರಂಗನಾಟಕಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯ  ಧಾರವಾಡ-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಆನಂತರ 1988 ರಲ್ಲಿ, ಹೆಸರಾಂತ […]

Read Article →

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ 2012-13 ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಪ್ರೊ. ಆರ್ ಕೆ ಹುಡಗಿ ಅವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯ

ಪ್ರೊ. ಆರ್.ಕೆ. ಹುಡಗಿ ಪ್ರೊ. ಆರ್.ಕೆ. ಹುಡಗಿ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿದ್ದು, ಅವಿತರತ ಓದು ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಿ ಹರಡಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಅದರ ಹೆಚ್ಚು […]

Read Article →

ಸಮುದಾಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ. ಆರ್ ಕೆ ಹುಡಗಿಗೆ ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಸಮುದಾಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ. ಆರ್ ಕೆ ಹುಡಗಿಗೆ ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 2012-13 ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ. 2012-13 ಸಾಲಿನ ಇತರ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು – ಹಸನ್ ನಯೀಮ್ ಸುರಕೊಡ, ಡಾ. ಮ ನ ಜವರಯ್ಯ, ಡಾ. […]

Read Article →