ಪೆರುಮಾಳ ಮುರುಗನ್ ರವರ `ಅರ್ಧ ನಾರೀಶ್ವರ’- ತಿಂಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತುಕತೆ

ಪೆರುಮಾಳ ಮುರುಗನ್ ಎಂಬ ಲೇಖಕ ಸತ್ತುಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ದೇವರಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಅವತಾರವೆತ್ತುವುದಿಲ್ಲ

– ಪೆರುಮಾಳ ಮುರುಗನ್ ರವರ ಫೇಸಬುಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್

PP Mathukate PP Mathukate2

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s