ಮೌಢ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿಗಾಗಿ ‘ಸಮುದಾಯ’ದ ಒತ್ತಾಯ

ಜನಸಮುದಾಯದ ದೈವಿಕ ಭಾವನೆಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾತಿ ಅಭಿಮಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಮಾಯಕರನ್ನು ಹಗಲು ದರೋಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅನಕ್ಷರಸ್ತರು, ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಎಂಬ ಯಾವ ತಾರತಮ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಲೂಟಿ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. […]

Read Article →

‘ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ರಜಾ’ ಮಕ್ಕಳ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ

ದಿನಾಂಕ 10-10-2015 ರಿಂದ 18-10-2015 ರ ವರೆಗೆ ಕೆರೆಕೋಣದ ‘ಸಹಯಾನ’Àಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ‘ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ರಜಾ’ ಮಕ್ಕಳ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ತ ಮಟ್ಟದ ಶಿಬಿರವನ್ನು “ಸಹಯಾನ – ಆರ್ ವಿ ಭಂಡಾರಿ ನೆನಪಿನ ಸಂಸ್ಕøತಿ ಅÀಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ” ಮತ್ತು […]

Read Article →

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೆ.ಎಸ್ ಭಗವಾನರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು- ಚಿಂತನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಕೆ.ಎಸ್. ಭಗವಾನ್, ರಾಜೇಂದ್ರ, ಚೆನ್ನಿ, ಮೊಗಳ್ಳಿ ಗಣೇಶ, ರಹಮತ್ ತರಿಕೆರೆ, ಬಿ. ಎನ್ ಸುಮಿತ್ರಾಬಾಯಿಯವರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನೂ & ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕøತರನ್ನೂ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕøತಿಯನ್ನೂ, […]

Read Article →