ಸಿನೇಮಾ 100-ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ತುತ್ತೂರಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೂರು ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಸಮಿತಿಯು “ಸಿನಿಮಾ ನೂರು”ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ನೂರು ಸದಭಿರುಚಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು “ಚಿತ್ರಸಮುದಾಯ”ದ ಮೂಲಕ ಪ್ರರ್ದಶಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ, ದಿನಾಂಕ 29.09.2013 (ಭಾನುವಾರ) ರಂದು ಸಮುದಾಯ ಬಿಇಎಂಎಲ್ […]

Read Article →

ಸಿನೇಮಾ ನೂರು – ಕೆ.ಜಿ ಎಫ್ ಸಮುದಾಯ ಪಿ ಶೇಷಾದ್ರಿಯವರ ‘ತುತ್ತೂರಿ’ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಭಾರತೀಯ ಸಿನೇಮಾಕ್ಕೆ ನೂರು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೯ ಭಾನುವಾರ, ಕೆ.ಜಿ ಎಫ್ ಸಮುದಾಯ ಪಿ ಶೇಷಾದ್ರಿಯವರ ತುತ್ತೂರಿ ಮಕ್ಕಳ ಚಲನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದೆ.    

Read Article →